Aanleren van cognitieve vaardigheden
Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een kind vormen de cognitieve vaardigheden die het zich eigen moet maken om te kunnen functioneren in een sociale structuur. Er is niets zo erg voor een individu, dan voortdurend een gevoel van uitsluiting of mislukking te ervaren, door een gebrek aan cognitieve vaardigheden en kennis. Voor het aanleren van deze vaardigheden staat ons een ruim scala aan mogelijkheden ter beschikking. De aanpak verschilt per kind en is gericht op de specifieke doelstellingen van het kind in zijn of haar leefomgeving. In algemeenheid kunnen we stellen dat de inspanningen gericht zijn op het vermogen om te kunnen communiceren en signalen van binnen (ook eigen gevoelssignalen begrijpen is fundamenteel) en buiten op een juiste manier te kunnen interpreteren. Dit klinkt eenvoudig, maar wanneer men dit theoretisch analyseert, wordt veelal pas duidelijk hoeveel kennis en kunde er nodig is om zelfs op het meest basale niveau te kunnen meedraaien. Een kind moet zich kunnen uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk. Hiervoor moet het kunnen praten en schrijven. Voordat het dit kan moet het al in staat zijn geweest gebeurtenissen juist en voor anderen begrijpelijk, voor zichzelf te analyseren. Ook moet het kind kunnen bepalen wanneer het geven van informatie relevant is of niet. Per kind stellen we vast welke methode het beste werkt en of een kind de gekozen methode ook als prettig ervaart. Het laatste is zeker van belang omdat we iedere keer weer proberen de kennis een stap verder te brengen. Het leren van cognitieve vaardigheden is een belangrijk onderdeel voor de persoonlijkheidsontwikkeling van een kind. Dit vormt dan ook een zwaartepunt in onze trajecten.