Muzikale vorming
Muziek is een waardevolle toevoeging aan de mogelijkheden die een individu heeft om zich te uiten. Een instrument bespelen vraagt oefening en discipline. Telkens als een leerling erin slaagt nieuwe noten te spelen geeft dit direct een positief resultaat. Het kind kan zijn of haar eigen progressie direct horen en ervaren. Verreweg de meeste kinderen ervaren het bespelen van een instrument als bijzonder positief, al moeten zij daar wat voor doen. Bij de muzikale vorming besteden we aandacht aan het notenschrift, muziektheorie en het leren bespelen van de blokfluit. Dit instrument leent zich uitstekend voor de oefening van de fijne motoriek. Ook is het niet te duur en kan makkelijk worden meegnomen. In TsjechiŽ hebben we met groot succes een workshop aangeboden. We verzorgen de lessen muzikale vorming zowel individueel alsook in groepsverband. Desgevraagd is het mogelijk om over te stappen op een ander instrument zoals gitaar of piano.