Probleeminterventie
Door allerlei omstandigheden kan de ontwikkeling van kinderen stagneren. Zeker In het geval van kinderen met een beperking kan dit leiden tot grote problemen binnen het gezin en op school. In deze gevallen verzorgen wij een analyse van de problematiek, met daarbij een globaal stappenplan voor het te volgen traject. Binnen het traject worden de inspanningen steeds specifieker gericht op de vaak dieper gelegen oorzaken van de problematiek. Overigens moet men zich realiseren, dat wanneer een specifiek probleem is opgelost, deze juist een motivatie moet zijn om het kind te blijven begeleiden in zijn of haar verdere ontwikkeling. Vast onderdeel van het traject is in deze gevallen eveneens het coachen en begeleiden van ouders en derden.