Psychologische en pedagogische begeleiding
De basis van ieder kind vormt het gezin. Ongeacht de samenstelling hiervan, wordt de basisontwikkeling van een kind voornamelijk hier doorlopen. Onze overtuiging is dan ook dat de gezinssituatie erg belangrijk is. Vandaar de doelstelling om er voor te zorgen, dat kinderen zo goed mogelijk kunnen meedraaien binnen het gezin. Dat betekent natuurlijk ook, dat er van kinderen wat wordt verwacht. Men kan in algemeenheid stellen, dat normale verwachtingen ook leiden tot normaal gedrag. Voor kinderen met een handicap vraagt dit om een grotere inspanning van hen en hun omgeving, zoals bijvoorbeeld de ouders. Voor de concrete problemen die hierbij ontstaan, bedenken we passende oplossingen veelal geput uit jarenlange ervaring en deskundigheid. Natuurlijk is ieder kind anders en zijn er in ieder specifiek geval weer andere uitdagingen die zich kunnen voordoen. In algemeenheid kunnen we zeggen dat we bij de begeleiding altijd uitgaan van het vergroten van de onafhankelijkheid en zelfstandigheid van het kind. Hierbij hoort ook het vermogen, zelf beslissingen te kunnen nemen en het leren jezelf te kunnen vermaken. Vooral het laatste draagt ook bij aan een meer evenwichtige verdeling van aandacht binnen het gezin. Voor een optimaal resultaat is het belangrijk, dat de verschillende actoren zoals leraren, begeleiders, opvoeders en derden dezelfde eisen en visie delen. Daarom besteden we ook veel aandacht aan overleg en co÷rdinatie tussen deze actoren. Hierdoor worden de krachten zoveel mogelijk gebundeld. Onze benadering is positief. We gaan ervan uit dat kinderen van nature willen leren. In het begin is het vooral van belang dat kinderen plezier krijgen in het verwerven van kennis, en trots kunnen zijn op zichzelf door het leren van nieuwe dingen. Omdat ieder kind anders is, evenals iedere gezinssituatie, heeft ook ieder kind een andere benadering nodig. Natuurlijk bestaat er wel een kader van normale gedragsregels en normen die voor ieder kind bindend zijn als het gaat om gedragsontwikkeling. De specifieke benadering richt zich vooral op het stimuleren van het lerend vermogen van het kind en het bevorderen van positieve resultaten. Zo zorgen we dat de leerstof toegankelijk wordt voor het kind. Wanneer het kind iets niet begrijpt ligt dat vaak aan de (manier van) uitleg en proberen we het op een andere manier. Onze manier van werken is flexibel en voortdurend bijgestuurd door veranderingen binnen het traject en binnen het functioneren van het kind. Veranderingen mogen echter niet leiden tot onduidelijkheid voor het kind. We blijven zorg dragen voor het aanleveren van een helder traject, heldere doelstellingen en heldere lesstof.