Tekenlessen/visuele vorming
Net zoals het spelen van muziek vergt het maken van een tekening of schilderij concentratie en discipline. Het maken en uitwerken van een tekening geeft kinderen plezier en verrijkt hun fantasie. Ook de ervaring van kleur en materiaal is voor de ontwikkeling van een kind van belang. Tekenen is weer anders dan verven. De vormen van dieren, mensen en voorwerpen is heel specifiek en vergroot bij kinderen het associŽrend vermogen. Er wordt gewerkt met een grote keuze aan materiaal en onderwerpen. Hoewel we kinderen ook vrij laten werken, zal vooral sterk aandacht worden besteed aan het realiseren van datgene wat het kind ook wil tekenen zoals bijvoorbeeld dieren, mensen en bloemen. De lessen worden zowel individueel alsook in groepsverband verzorgd.