Visie
Onze werkzaamheden en activiteiten rusten op een algemene visie ten aanzien van de ontwikkeling van het kind of adolescent. Ieder kind zou de mogelijkheid moeten krijgen kennis te verwerven. Het verkrijgen van meer kennis is essentieel voor de aansluiting met de directe sociale omgeving zoals bijvoorbeeld het gezin, ouder(s) en school. Een kind moet in staat zijn om aan te geven wat hij of zij wel of niet prettig vindt en waar zijn of haar voorkeur naar uitgaat. Met andere woorden er zou sprake moeten zijn van het vermogen om keuzes te maken. Het uitbreiden van cognitieve vaardigheden heeft een directe uitwerking op de persoonlijkheidsontwikkeling van een kind. Geen eisen betekent geen kritiek , maar zorgt helaas voor het volledig uitblijven van zogenaamde succeservaringen. Deze ervaringen be´nvloeden het zelfbeeld van kinderen (ook volwassenen) substantieel. Door een gebrek aan deze ervaringen kan een kind als vanzelfsprekend ervan uitgaan dat hij of zij altijd de 'slechtste' is. Meer leerervaringen vergroten de frequentie van gelukservaringen en daarmee de kwaliteit van leven. De ervaring ergens werkelijk deel van uit te maken is bepalend voor het functioneren van een individu.