Advies aan scholen, instellingen en derden
Zoals eerder aangegeven, hechten wij veel belang aan duidelijkheid. Een traject met (te)uiteenlopende doelstellingen en werkmethoden is niet wenselijk. Dit kan leiden tot verwarring bij het kind en vertraagt het ontwikkelingsproces onnodig. Een traject dient bij voorkeur ondersteuning te hebben van alle relevante instellingen die zich met de ontwikkeling van het betreffende kind bezig houden. Overleg met scholen, ouders en derden behoort tot de vaste taken van onze begeleiding. Desgevraagd instrueren wij ouders en begeleiders hoe zij het beste aan kunnen sluiten bij de doelstellingen van het traject en verzorgen wij coaching en begeleiding. Zowel bij de intake als tijdens het traject zullen verwachtingspatronen van derden zoveel mogelijk worden getoetst aan de concrete mogelijkheden van het kind op dat moment. Dit mede om grote druk op het kind te vermijden en een ontspannen werkomgeving te blijven garanderen.