Aanvraag PGB
Voor ouders en/of verzorgers is het vaak moeilijk duidelijk in kaart te brengen waar hun kind behoefte aan heeft en welke middelen er nodig zijn om doelen te realiseren. Ook op dit vlak bieden we ondersteuning, door desgevraagd de PGB-aanvraag voor een kind geheel te verzorgen. Een en ander gebeurt altijd in overleg met de ouders/verzorgers van een kind. Belangrijk is dat het ontwikkelingstraject van een kind kan rekenen op continuÔteit, waarvoor de financiŽle ondersteuning vanuit het PGB in de meeste gevallen erg belangrijk is. Ook als ouders/begeleiders zelf of anderen hun PGB aanvraag verzorgen, bieden wij desgevraagd advies.